Sag C-82/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 15. juli 2015 — Agenzia delle Entrate mod Nuova Invincibile (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Corte suprema di cassazione — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — sjette direktiv 77/388/EØF)