Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Οι επιπτώσεις σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς (και στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη) της ενδεχόμενης χορήγησης του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς στην Κίνα (για σκοπούς των μέσων εμπορικής άμυνας)» (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)