Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8853 – AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )