Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie porozumienia Bazylea II oraz przeglądu dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych (CRD 4) (2010/2074 (INI))