Rámec Basilej II a revize směrnice o kapitálových požadavcích (CRD 4) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o rámci Basilej II a revizi směrnic o kapitálových požadavcích (CRD 4) (2010/2074(INI))