Raportul special nr. 11/2020 „Eficiența energetică a clădirilor: este în continuare necesar să se pună un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate” 2020/C 148/03