Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri față de care Comisia nu prezintă obiecții Text cu relevanță pentru SEE