Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af makrofinansiel bistand til tredjelande i 2010