Sprememba sporazuma z dne 6. oktobra 1959 v obliki izmenjave pisem med evropsko skupnostjo za atomsko energijo (euratom) in vlado kanade o sodelovanju pri miroljubni uporabi jedrske energije