Wijziging van de Overeenkomst tot samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie tussen de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de Regering van Canada van 6 oktober 1959 in de vorm van een briefwisseling