Grozījums 1959. gada 6. oktobra Nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Atomenerģijas kopienu (EAEK) un Kanādas valdību par sadarbību mierīgā kodolenerģijas izmantošanā