Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))