Mål T-311/20: Överklagande ingett den 26 maj 2020 – France Agro/EUIPO – (Choumicha Saveurs)