Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1355 av den 20 juli 2017 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den elfte delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080