Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Βενεζουέλας 2020/C 216/02