Cauza T-32/12: Acțiune introdusă la 20 ianuarie 2012 — Vardar/OAPI — Joker (pingulina)