Lieta T-32/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. janvārī — Vardar /ITSB — Joker ( “pingulina” )