Asia T-32/12: Kanne 20.1.2012 — Vardar v. SMHV — Joker (pingulina)