Kohtuasi T-32/12: 20. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Vardar versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Joker (pingulina)