96/539/EF: Kommissionens beslutning af 4. september 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for indførsel til EF af hingstesæd (Tekst af betydning for EØS)