Ordonanța președintelui Curții din data de 23 decembrie 1982.