Решение на Общия съд (шести състав) от 12 октомври 2011 г.