Sag T-824/19: Sag anlagt den 2. december 2019 – RY mod Kommissionen