Sprawa T-447/10: Wyrok Sądu z dnia 17 października 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie usług w zakresie utrzymywania, rozwoju i wspierania aplikacji informatycznych — Odrzucenie ofert skarżącej i udzielenie zamówień innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Kryteria udzielania zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Odpowiedzialność pozaumowna)