Kohtuasi T-447/10: Üldkohtu 17. oktoobri 2012 . aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus Euroopa Kohus (Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Rakendusprogrammide hooldus-, arendus- ja tugiteenuste osutamine — Hageja pakkumiste tagasilükkamine ja lepingute sõlmimine teise pakkujaga — Valikukriteeriumid — Lepingu sõlmimise kriteeriumid — Põhjendamiskohustus — Lepinguväline vastutus)