Věc T-447/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Soudní dvůr ( „Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Poskytování služeb údržby, vývoje a podpory počítačových systémů — Odmítnutí nabídek žalobkyně a udělení zakázky jinému uchazeči — Kritéria výběru — Kritéria zadávání — Povinnost uvést odůvodnění — Mimosmluvní odpovědnost“ )