Neuvoston päätös 2012/634/YUTP, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012 , Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta