Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le córais Eorpacha um loingseoireacht satailíte a chur ar bun agus a shaothrú