Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES Text s významem pro EHP (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)