Likvideerimismenetlus — Otsus algatada kindlustusandja Alpha Insurance A/S lõpetamismenetlus (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) artiklile 280)