Likvidační řízení – Rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení týkajícího se společnosti Alpha Insurance A/S (Zveřejnění podle článku 280 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II))