Zaak C-398/02: Beroep, op 11 november 2002 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje