Lieta C-544/18: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 19. septembra spriedums (Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – LESD 49. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Pašnodarbinātas personas darbība – Dalībvalsts pilsone, kas ir pārtraukusi pašnodarbinātas personas darbību tādu fizisku ierobežojumu dēļ, kuri ir saistīti ar vēlīno grūtniecības stadiju un pēcdzemdību periodu – Pašnodarbinātas personas statusa saglabāšana)