kohtuasi C-544/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. septembri 2019. aasta otsus (Upper Tribunali eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs versus Henrika Dakneviciute (Eelotsusetaotlus – ELTL artikkel 49 – Asutamisvabadus – Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana – Liikmesriigi kodanik, kes on lõpetanud tegutsemise füüsilisest isikust ettevõtjana raseduse lõpuperioodi ja sünnitusjärgsete kehalise koormuse piirangute tõttu – Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse säilitamine)