Nieuwe nationale zijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken2020/C 49/14