Решение 2010/444/ОВППС на Съвета от 11 август 2010 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в бившата югославска република Македония (БЮРМ)