Az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak kereskedelme ***I Az Európai Parlament 2008. december 17-i jogalkotási állásfoglalása a 2003/87/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))