Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-5 ta' Frar 2009. # il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Gran Dukat tal-Lussemburgu. # Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2005/29/KE - Prattiċi kummerċjali żleali - Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst. # Kawża C-282/08. TITJUR Il-Kummissjoni vs Il-Lussemburgu