A Bíróság (hetedik tanács) 2009. február 5-i ítélete. # Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség. # Tagállami kötelezettségszegés - 2005/29/EK irányelv - Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása. # C-282/08. sz. ügy Bizottság kontra Luxemburg TITJUR