PROIECT DE BUGET RECTIFICATIV Nr. 9 LA BUGETUL GENERAL 2020 Care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și pentru a acorda plăți în avans Croației, Germaniei, Ungariei, Irlandei, Portugaliei și Spaniei în legătură cu o urgență de sănătate publică