Регламент (EС) 2020/455 на Съвета от 26 март 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза