Sprawa T-718/18: Wyrok Sądu z dnia z dnia 10 czerwca 2020 r. – Boyer / EUIPO – Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy PHILICON – Względna podstawa odmowy rejestracji – Znak towarowy powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis konwencji paryskiej – Artykuł 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]