Asia T-718/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.6.2020 – Boyer v. EUIPO – Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Aiempi kansallinen kuviomerkki PHILICON – Suhteellinen hylkäysperuste – Tavaramerkki, joka on yleisesti tunnettu Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 2 kohdan c alakohta))