Věc T-718/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. června 2020 – Boyer v. EUIPO – Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com – Starší národní obrazová ochranná známka PHILICON – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Všeobecně známá ochranná známka ve smyslu článku 6a Pařížské úmluvy – Článek 8 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“)