Zadeva T-25/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 3. oktobra 2012 – 3M Pumps proti UUNT – 3M (3M Pumps)