Zaak T-25/12: Beschikking van het Gerecht van 3 oktober 2012 — 3M Pumps/BHIM — 3M (3M Pumps)