Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CE 75, 14 martie 2013