Kommissionens forordning (EØF) nr. 2780/72 af 22. december 1972 om ændring af Kommissionens forordning nr. 184/66/EØF af 21. november 1966 vedrørende indsamling, efter prøvning og fremsendelse af regnskabsmæssige data til konstatering af indkomsterne i landbrugsbedrifter