Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2404 - Elkem/Sapa) (Text av betydelse för EES)