Nõukogu määrus (EÜ) nr 2501/2001, 10. detsember 2001, üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta ajavahemikus 1. jaanuar 2002 — 31. detsember 2004